JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

พิสูจน์สัญชาติ

 
     บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการพิสูจน์สัญชาติทำพาสปอร์ต (อินเตอร์) วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย หรือพาสปอร์ตเก่าติดปัญหา ซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียน ทร. ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินการ

     1. นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน ทร. ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามศูนย์บริการในจังหวัดของตนเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานภายในจังหวัดของท่าน
 
ค่าใช้จ่าย   อายุต่ำกว่า 7 ปี ราคา        445       บาท
  อายุ 7-15 ปี ราคา       2180      บาท
  อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ราคา       3080      บาท
     
สิ่งที่ได้        บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
    ใบ ทร. 38/1
    ใบอนุญาตทำงาน อายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
    บัตรโรงพยาบาล  อายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เอกสารที่ต้องเตรียม
นายจ้าง  กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
   
นายจ้าง  กรณีนิติบุคคล  
  หนังสือรับรองบริษัท (ประทับตราบริษัท)  จำนวน 1 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท)   จำนวน 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท)  จำนวน 1 ชุด
   
ลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)  
  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน ทร. จำนวน 3 ชุด
  รูปถ่ายแรงงาน ต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้นายจ้างสามารถดำเนินการได้เอง
 

2. นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติ เพื่อทำพาสปอร์ต (อินเตอร์) วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 
     ค่าใช้จ่าย  ยังไม่ระบุ
     สิ่งที่ได้    พาสปอร์ต (อินเตอร์) ใช้ได้ครอบคลุมทุกประเทศ
  วีซ่า อายุ 2 ปี
  ใบอนุญาตทำงาน อายุ 1 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียม
นายจ้าง  กรณีบุคคลธรรมดา  
  สำเนาใบโควตา จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  แผนที่สถานที่ทำงาน  จำนวน 3 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
   
นายจ้าง  กรณีนิติบุคคล  
 หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท)  จำนวน 3 ชุด
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท)  จำนวน 3 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
 แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
  หนังสือมอบอำนาจ (ประทับตราบริษัท) จำนวน 3 ชุด
   
ลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)  
  สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่ขึ้นทะเบียน ทร.
     ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
จำนวน 3 ชุด
  สำเนาใบทร.38/1 จำนวน 3 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชนแรงงานต่างด้าว (ถ้าไม่มี ทางบริษัทฯ ยินดีจัดทำให้)  จำนวน 3 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้านแรงงานต่างด้าว (ถ้าไม่มี ทางบริษัทฯยินดีจัดทำให้) จำนวน 3 ชุด
 แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 3 ชุด
 รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ชุด
 
  • 098-5526655
  • 090-4144939