JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว


SSOteam
(ไม่ใช่สมาชิก)
เมื่อ » 2018-02-27 14:17:15 (IP : , ,49.49.241.44 ,, )

ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งได้ เอาจริงเอาจังในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยสั่งการให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการการทำงาน เพื่อเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จตามกำหนด เน้นมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) กลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในทุกจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จดังกล่าวด้วย สำหรับในกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) IT SQUARE หลักสี่พลาซ่า และBIG C เพชรเกษม67 รวมถึงให้ประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ ณ ศูนย์ OSS ของจังหวัดด้วย

สำหรับนายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนด้วย โดยต้องขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการจ้างงาน และใช้เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หนังสือมอบอำนาจ แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง สำหรับลูกจ้างต่างด้าว ให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ประกอบการขึ้นทะเบียน

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีผลดีทั้งต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเอง นายจ้างจะได้คนต่างด้าวมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณภาพตามความต้องการ สามารถตรวจสอบคนต่างด้าวได้หากประสบปัญหา ป้องกันการหลอกลวงจากระบบนายหน้าเถื่อน ส่วนลูกจ้างคนต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน มีช่องทางการร้องทุกข์เข้าถึงสิทธิได้โดยตรง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 กระทรวงแรงงานแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ (BB CODE)
ภาพประกอบ